Overzichten Auditors

NOREA krijgt vaker de vraag of men een overzicht heeft van auditors om specifieke opdrachten uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld specifiek het uitvoeren van een ENSIA-audit. RE”s kunnen zich kenbaar maken om op een lijst met professionals te komen die specifieke opdrachten uit kunnen voeren. NOREA heeft deze lijst nu gepubliceerd.

Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat de RE’s geacht worden de grenzen van hun deskundigheid in acht te nemen en dat aan de uitvoering van deze assurance-opdrachten of adviesopdrachten eisen worden gesteld op grond van de reglementen voor kwaliteitsbeheersing en -onderzoek. Met de aanmelding voor publicatie op deze lijst stemmen de auditors tevens in met de vermelding van hun persoons- en contactgegevens op de bedoelde overzichten. In dat verband is het ook van belang om uw gegevens in de ledenadminstratie via MijnNOREA.nl actueel te houden. Aanmelding kan hiervoor kan via norea@norea.nl onder vermelding van naam, organisatie- email en telefoonnummer en vermelding van de specifieke auditopdracht(en), waarvoor u over de vereiste deskundigheid beschikt.

Verder lezen bij de bron
Congres Overheid 360°
Vroegsignalering en Privacy

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap