Actieplan Open Overheid

Je kunt het Actieplan Open Overheid van 2018 – 2020 nu downloaden. In dit plan krijg je in slechts een aantal pagina’s inzicht in de diverse actiepunten, zoals een “Pioniersnetwerk Open Overheid voor Nederlandse Gemeenten”.

Het Actieplan Open Overheid bevat acties van overheden en netwerkpartners om de openheid in Nederland te bevorderen. Bij het maken van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 zijn veel verschillende partijen betrokken geweest. Het actieplan is bepaald op basis van alle ideeën, suggesties en lessen die zijn getrokken uit de consultatiebijeenkomsten en het vorige actieplan.

In dit actieplan ligt de nadruk op het bijdragen aan meer openheid in de lokale democratie. Daarom is het geïntegreerd in het samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en belangenverenigingen van het lokale bestuur. Het actieprogramma bevat 11 actiepunten van het ministerie en haar netwerkpartners.

Verder lezen bij de bron
De rol van algoritmen
Top 5 AVG-misverstanden

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap