Nieuwe versie Brexit Impact Scan

Je kunt nu gebruik maken van een vernieuwde Brexit impactscan om jou overheid te helpen zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de brexit, deal en no-deal.

In de scan moet men een keuze maken voor het soort overheid waar men de scan voor wil invullen: gemeenten, provincies, rijksoverheidsorganisaties of  waterschappen. Het doorlopen van de scan levert advies op maat op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Voor rijksoverheidsorganisaties richt de impactscan zich met name op hun interne bedrijfsvoering. In de scan doorlopen zij thema’s zoals ICT & digitale diensten, aanbesteding en contracten. De Brexit kan bijvoorbeeld impact hebben op zaken als lopende en toekomstige contracten en de legalisatie van officiële documenten.

Verder lezen bij de bron
Smart City starterkit
Registratie datalekken

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap