Brexit Impact Scan overheden

Je voorbereiden op de Brexit met de Brexit Impact Scan voor overheden. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is door Europa decentraal deze scan ontwikkeld. Door vragen te beantwoorden wordt de scan uitgevoerd. Handig!

Vier thema’s

Overheden beantwoorden een reeks vragen die leiden tot bepaalde tips en aan het eind van het proces staat er een algemeen advies klaar. Er is al een impactscan voor het bedrijfsleven die hetzelfde werkt. In het uiteindelijke advies voor lokale overheden zullen vier onderdelen te vinden zijn: burgers, bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en internationale samenwerking. Burgers zal vooral belangrijk voor gemeenten zijn, de andere drie kunnen bij alle overheden voorkomen.

Naar mate er meer informatie naar buiten komt en het duidelijker wordt welk pad het Verenigd Koninkrijk kiest, zal de tool bijgewerkt worden.

Verder lezen bij de bron
Criteria borgen AVG gemeentelijke organisatie
Privacybeleid Zevenaar

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap