Criteria borgen AVG gemeentelijke organisatie

Privacy en gegevensbescherming volledig onderdeel maken van de planning- en controlcyclus van je gemeentelijke organisatie. Dat kan middels de diverse door VNG Realisatie ontwikkelde criteria die de AVG vertalen naar een kwaliteitscyclus. Deze criteria kun je o.a. toetsen middels het ontwikkelde Excel bestand. Handig!

Criteria borgen van de AVG in de gemeentelijke organisatie

Wanneer de gemeente het implementatiestappenplan ter voorbereiding op de AVG heeft doorlopen, is het van belang om gegevensbescherming en privacy daadwerkelijk onderdeel te maken van de planning- en controlcyclus van de gemeentelijke organisatie.

VNG Realisatie heeft criteria ontwikkeld om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beoogt VNG Realisatie gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen.

Het onderwerp ‘privacy’ is opgesplitst in 7 onderdelen, die gezamenlijk alle aspecten van gegevensbescherming dekken. Er is geen volgorde: de criteria dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen. De criteria verwijzen ook naar relevante criteria uit een ander onderdeel: het ene criterium kan niet geborgd worden als het andere criterium van het andere onderwerp niet waargemaakt is. Alle criteria tezamen beschrijven de ‘geborgde situatie’ voor een gemiddelde gemeente per onderwerp.

Verder lezen bij de bron
FG Congres
Brexit Impact Scan overheden

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap