Handreiking Wet hergebruik overheidsinformatie

In de VNG-Handreiking voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) krijg je antwoord op de diverse vragen die de VNG krijgt met betrekking tot de Who. Zo komt de doelstelling van de wet aan bod en krijg je inzicht in de inspanningsverplichting van je gemeente.

Open data

Gemeenten zijn op grond van de Who verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. De VNG krijgt regelmatig signalen dat er behoefte is aan meer informatie over bepaalde thema’s uit de Who. In de handreiking zetten we de belangrijkste onderwerpen op een rij. De beslisboom ‘Toepassing Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)’ (zie bijlage) kunnen gemeenten raadplegen bij het behandelen van een verzoek om hergebruik.

Verder lezen bij de bron
Privacy pagina VNG
FG Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap