Rapport NL Digitaal : Data Agenda Overheid

De Rijksoverheid heeft onlangs de Data Agenda Overheid gepubliceerd. De agenda beschrijft hoe data kan helpen om maatschappelijke vraagstukken en beleidsvorming op te lossen én te verbeteren. In dit rapport lees je over de diverse actiepunten op de agenda.

Iedereen in Nederland gebruikt én produceert data, vaak zonder erbij stil te staan. Data bieden enorme kansen. Departementen, decentrale overheden en uitvoeringsinstellingen zijn al volop bezig om datagedreven werken gestalte te geven in hun organisaties. Daarbij roept het gebruik van data nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over wie mag beschikken over en gebruik mag maken van data die met sensoren in de openbare ruimte zijn verzameld.

De agenda bevat concrete acties voor de jaren 2019 – 2021 gericht op het bevorderen van een transparante overheid die optimaal en verantwoord gebruik maakt van data. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van burgers. Dit is de eerste data-agenda van de overheid, die gaat over open én gesloten data, over de relatie met nieuwe technologie en over datagedreven werken.

Verder lezen bij de bron
Privacy uitdagingen voor gemeenten
Aanpassing Selectielijst archiefbescheiden

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap