Implementeren

Kernwoorden
structuur, organisatie
# diensten
6

Bij het inventariseren zijn de mogelijke risico’s op het vlak van privacy in kaart gebracht. Nu kun je echt concreet aan de slag en meters maken door zaken op orde te brengen. Bij het implementeren werk je van het huidige niveau van privacymanagement toe naar het gewenste niveau voor de gemeente. Je richt het besluitvormings- en verantwoordingsproces in en wijst taken en verantwoordelijkheden toe aan betrokken medewerkers.

Bewustwording

Een belangrijk onderdeel van de implementatie van het privacymanagement is het creëren van bewustwording. De meeste incidenten op het vlak van privacy worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Een bewustwordingssessie kan medewerkers helpen om bewust te worden van de risico’s op het vlak van privacy. Ook hiervoor kun je terecht bij IB&P BV.

Diensten

De adviseurs van IB&P kunnen je hierbij adviseren en ondersteunen met bijvoorbeeld het opstellen van het privacybeleid of een privacyplan. Ook kunnen wij je helpen bij het opstellen van privacyprocedures en verwerkersovereenkomsten alsook het opstellen en bijhouden van een Verwerkingsregister.

Wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.


Onze diensten

 • Privacybeleid

  In het privacybeleid formuleer je algemene beleidsuitgangspunten voor juiste niveau van privacymanagement voor de gemeente.

  Verder lezen

 • Privacyplan

  In het privacyplan formuleer je maatregelen en acties voor het implementeren, uitvoeren en beheren van het privacybeleid.

  Verder lezen

 • Privacyprocedures

  Goed geschreven procedures voor privacy maken inzichtelijk uit welke stappen een proces bestaat, wie daar in de gemeente bij betrokken zijn, bij wie de verantwoordelijkheid ligt en welke documenten er uit het proces voortvloeien. Het draagt bij aan een uniform proces.

  Verder lezen

 • Bewustwordingssessies

  Een bewustwordingssessie draagt bij aan het verhogen van de bewustwording, kennis en vaardigheden van de medewerkers op het vlak van informatieveiligheid en privacy op een interactieve en ontspannen wijze.

  Verder lezen

 • Verwerkingsregister

  Het bijhouden van een verwerkingsregister is wettelijk verplicht conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je registreert hierin waar in de organisatie persoonsgegevens worden verwerkt. IB&P kan je hierbij helpen om hier vorm aan te geven (de gehele totstandkoming van het register en de inrichting van het beheer hierop).

  Verder lezen

 • Verwerkersovereenkomsten

  In de verwerkersovereenkomst leg je afspraken rondom privacy en informatiebeveiliging op schrift vast. Dit biedt baat en zekerheid voor zowel de gemeente als de leverancier.

  Verder lezen


Nieuwsbrief

Recente Tweets

In deze video gaat Wouter Welling in gesprek met diverse experts over de steeds groter wordende rol van algoritmen binnen de overheid. ib-g.me/2NmHfVE
De IBD heeft diverse projecten lopen en in dit bericht van de organisatie kom je meer te weten over het project ''Verhogen van de digitale weerbaarheid'' en de voortgang van gemeenten bij implement... ib-g.me/2tyMIQo
Recent toegevoegd aan ons downloadarchief: Handreiking Volwassenheidsmodel Informatiebeveiliging ib-g.me/2DKZW0Z

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap