Privacyprocedures

Beschrijving

Goed geschreven privacyprocedures maken voor een medewerker inzichtelijk uit welke stappen een proces bestaat, wie daar in de gemeente bij betrokken zijn, bij wie de verantwoordelijkheid ligt en welke documenten er uit het proces voortvloeien. Juist door het beschrijven van een proces blijkt vaak waar de kansen en risico's liggen. Denk bijvoorbeeld aan procedures voor het toekennen van autorisatierechten aan medewerkers. Een medewerker heeft immers alleen toegang nodig tot systemen en informatie die écht nodig zijn om zijn of haar werk uit te voeren.

Doel

Procedures die betrekking hebben op privacy dragen bij aan een uniform proces. Hiermee kun je kansen verzilveren en mogelijke risico’s voorkomen. Wil je advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met een van de adviseurs van IB&P. Zij helpen je graag verder.

Wat doen we?

  • Afnemen interviews op locatie
  • Doornemen en analyseren van documentatie
  • Organiseren workshop privacyprocessen
  • Inventariseren benodigde procedures, inclusief afstemming en goedkeuring door management
  • Uitwerken procedures
  • Indien gewenst het verzorgen van een presentatie of kennissessie over de vastgestelde procedures

Wat leveren we op?

  • Privacyprocedure(s)

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal gewenste privacyprocedures.

Relatie met andere
diensten

  • Privacy officer
  • Privacy beleid
  • Privacy plan

Nieuwsbrief

Recente Tweets

De standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO) is nu ook vertaald naar het Engels. Handig voor de gemeenten die met internationale verwerkers werken! ib-g.me/2KPlqOS
Medewerkers zijn steeds vaker onderweg of op een externe locatie aan het werk. Dat openbare Wi-Fi niet zo betrouwbaar is, is inmiddels wel bekend. Een VPN kan de online activiteiten veel beter besc... ib-g.me/2TXaba5
Hoe zorg je er nou voor dat privacy goed geborgd is bij casusoverleggen rond zorg & veiligheid? De VNG heeft een factsheet die kan helpen om de knelpunten te behandelen en geeft een mooie opsomming... ib-g.me/2Ze1FK0

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap