0-meting bewustzijn

Beschrijving

De meeste incidenten op het vlak van privacy worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Bewustwording van de risico’s die er zijn, is daarom van essentieel belang om optimaal met privacy om te gaan. Technische maatregelen alleen zijn niet voldoende. Om inzicht te krijgen in de huidige bewustwordingsniveau van de medewerkers, kun je door de adviseurs van IB&P een 0-meting privacy uit laten voeren.

Doel

De 0-meting geeft je inzicht in het huidige bewustwordingsniveau van de medewerkers op diverse niveaus in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente. Aan de hand van deze resultaten kun je een plan van aanpak opstellen om de mate van bewustwording te verhogen. Daarmee geef je richting aan de bewustwordingsactiviteiten.

Wat doen we?

  • Intakegesprek
  • Opstellen enquêteformulier
  • Uitzetten enquête onder (een diverse groep) medewerkers
  • Analyseren resultaten
  • Uitwerken aanbevelingsrapport

Wat leveren we op?

  • Inzicht in het huidige bewustzijnsniveau - Aanbevelingsrapport

Het aanbevelingsrapport van de 0-meting geeft je inzicht in het huidige bewustzijnsniveau van de medewerkers over de mogelijke risico’s als het gaat om informatieveiligheid. Tevens bevat het rapport aanbevelingen en adviezen om het bewustwordingsniveau te verhogen.

Doorlooptijd

In overleg met de klant wordt afgestemd wat de termijn zal zijn waarin de medewerkers het enquête formulier mogen invullen, en of er 1 of meer rondes worden ingepland (al naar gelang de response). Doorgaans kan men rekening houden met een doorlooptijd van 2 maanden.

Relatie met andere
diensten

  • Quick Scan Privacy
  • 0 meting bewustwording informatiebeveiliging

Nieuwsbrief

Recente Tweets

Is informatiebeveiliging te breed en wil je alleen onze informatie over privacy zien? Dat kan! Kijk dan op privacy-gemeenten.nl. Ideaal voor Functionarissen Gegevensbescherming en Privacy Officers.
In tegenstelling tot de ISO27001 zijn de CIS Controls meer technisch van insteek. Ook bevat de CIS Controls geen richtlijnen voor een PDCA cyclus. En toch. informatiebeveiliging-gemeenten.nl/2019/09/cis-co…
De gemeente Arnhem mag inwoners een adresgebonden afvalpas laten gebruiken om afvalcontainers te openen. Dat oordeelde de bestuursrechter in Arnhem. informatiebeveiliging-gemeenten.nl/2019/09/afvalp…

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Privacy Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap